Większość osób, gdy dowiaduje się, że w ramach mojej pracy doktorskiej będę badał zjawisko prokrastynacji mówi coś w stylu: „o, to możesz mnie przebadać!”.

Od 2021 roku jestem doktorantem Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Temat mojej pracy doktorskiej to: Prokrastynacja – przyczyny zjawiska, metody radzenia sobie oraz jej znaczenie dla zdrowia człowieka.

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat badania: postęp, wyniki ankiet, publikacje, metody radzenia sobie itp. Będą one uzupełnione w najbliższych miesiącach.

UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM – AKTUALNE

Zapraszam do udziału w badaniu ankietowym. Link do badania znajdziesz poniżej:

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

Uprzejmie proszę o udostępnienie tej ankiety wśród znajomych. Wyślij im poniższy link:

https://forms.gle/7r922ToH7p92sC3S8

Dzięki zbadaniu jak największej liczby osób uzyskamy lepszej jakości wyniki, co pozwoli na znalezienie bardziej wartościowych informacji na temat prokrastynacji i radzenia sobie z nią.

Informacje o kwestionariuszu

Ankieta składa się z różnorodnych pytań i bierze pod uwagę różne czynniki związane z prokrastynacją. Zawarta jest w niej standaryzowana skala Pure Procrastination Scale oraz pytania autorskie. Niestety nie dało się umieścić w kwestionariuszu pytań o wszystko, aby było możliwe zachowanie stosunkowo krótkiego i przystępnego arkusza. W związku z tym nie jest on idealny, ale powinien wystarczyć do osiągnięcia celów badania, do których należą m.in.:

  • Sprawdzenie powiązań prokrastynacji ze zdrowiem człowieka
  • Wyodrębnienie działań i obszarów, w których zwlekanie jest najczęstsze
  • Znalezienie powiązań i korelacji między wieloma czynnikami
    • Oczywistym jest, że korelacja nie oznacza przyczynowości, jednak znalezienie silnych korelacji pozwala w przyszłości wdrażać działania i obserwować, czy uda się np. niwelując jeden z czynników zmniejszyć występowanie prokrastynacji
  • W kwestionariuszu zawarto pytania, które ciężko było znaleźć w dostępnej na początek 2023 roku literaturze, w związku z czym badanie będzie skutecznie uzupełniać dotychczasową wiedzę.

W przypadku znalezienia niedoskonałości w kwestionariuszu, uprzejmie proszę o kontakt.

Kilka słów o prokrastynacji

Prokrastynacja to odwlekanie z realizacją zadań/czynności. Dzieje się to pomimo świadomości negatywnych konsekwencji takiego zachowania, a także często pomimo woli i chęci działania. Dlaczego więc nie wykonujemy pożądanej czynności?

Odkładanie ma miejsce, gdy „siła popędu” do działania jest mniejsza niż chęć do odłożenia działania tu i teraz. Dlatego często odkładane są decyzje ważne, choć niepilne. Bardzo często brak wystarczającej „siły” do działania wynika z problemów z motywacją, z odczuwanymi negatywnymi emocjami (np. lęk), problemami z perfekcjonizmem, samokontrolą lub jest wynikiem nawyku odkładania. Zdecydowanie nie pomaga przy tym rozregulowany układ nagrody poprzez ciągłe dostarczanie natychmiastowych przyjemności (np. gry, socialmedia), co uczy nas wybierania wzmocnienia tu i teraz, zamiast działania z odroczoną gratyfikacją.

Często odkładamy czynności zawodowe, ale i związane ze swoim zdrowiem, np. zapisanie się na badania kontrolne lub rozpoczęcie biegania. Tracimy na tym na wiele różnych sposobów: od bezpośrednich zagrożeń zdrowia związanych np. z niewykryciem choroby na wczesnym stadium, przez unikanie działań profilaktycznych, aż po koszty utraconych możliwości (np. zdobycia lepszego wykształcenia i wyższych zarobków). Prokrastynację powinniśmy traktować poważnie i skupiać swoje wysiłki na jej powstrzymywaniu, ponieważ może ona u wielu osób zdecydowanie pogarszać jakość życia.

Archiwum

Jeszcze nic tu nie ma 🙂 Zajrzyj wkrótce