Oferta edytorska

Oferuję usługi polegające na pomocy w pisaniu prac dyplomowych (oraz innych dokumentów tekstowych, takich jak np. artykuły naukowe). Zapoznaj się z ofertą i zasadami, a następnie skontaktuj się ze mną.

Korekta edytorska pracy

Opracowanie wyników badań

Pisanie elementów pracy

Pozostałe

Ceny w każdym przypadku ustalane są indywidualnie i zależą od: wielkości (objętości) przesyłanego dokumentu i czynności jakie są do wykonania. Zazwyczaj ceny przedstawiają się następująco:

  • Korekta edytorska wraz z utworzeniem spisów, numeracji itp.: 40-115zł
  • Tworzenie elementów pracy (abstrakt, dyskusja, podsumowanie i wnioski itp.) 20-75zł od elementu
  • Opracowywanie wyników badań: od około 70-90zł za niewielkie bazy odpowiedzi bez opisów do około 600-700zł za bardzo duże bazy wymagające zaawansowanych obliczeń statystycznych, wraz z opracowaniem metodologii, opisami i weryfikacją hipotez, odpowiedziami na problemy pracy
  • Tworzenie całej pracy: od około 500-700zł za zwykłą pracę opisową lub z prostymi badaniami, analizami do około 2500-3000zł za profesjonalną, obszerną pracę wraz z przeprowadzeniem badań, analizami, zaawansowanymi elementami itp.
  • Ceny pomocy ogólnej oraz pozostałych usług ustalane są indywidualnie.

Kierunki studiów i rodzaje prac

Prace: dyplomowe – licencjacka, inżynierska, magisterska, doktorska; prace uzupełniające, projekty i artykuły naukowe.

Korekty edytorskie, porządkowanie prac, opracowywanie wyników: wszystkie kierunki studiów

Pisanie elementów prac: preferowane kierunki z dziedzin nauk o: kulturze fizycznej (sporcie, rekreacji itp.), medycynie, zdrowiu, człowieku, nauk biologicznych, społecznych, o żywności, technicznych. Napisz swój kierunek studiów i podaj temat pracy, a odpiszę, czy jestem w stanie wykonać usługę.

W przypadku kierunków obcojęzycznych może być niemożliwe opracowywanie wyników/tworzenie elementów pracy, opisów.

Zasady ogólne (jak to działa)

1. Skontaktuj się ze mną (najlepiej przez messengera – facebooka) i od razu napisz czego potrzebujesz i na kiedy (np. „potrzebuję pomocy z wynikami badań oraz przygotowaniem do wydruku, mam czas do końca przyszłego tygodnia”). Jeśli to możliwe, podaj wszystkie uwagi od Twojego promotora.

2. Wyślij mi pliki Twojej pracy (w formacie .docx, .doc, .odt lub w formie dostępu do pliku online, np. w Google Docs) oraz jeśli posiadasz, wytyczne co do pisania prac na Twojej uczelni (lub od wydawnictwa, promotora). Informuję, że Twoja praca będzie przechowywana na zabezpieczonym dwuetapową weryfikacją dysku OneDrive w wersji premium, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo. Twoja praca nie będzie nikomu udostępniana ani nigdzie wykorzystywana (również we fragmentach) bez Twojej wyraźnej zgody.

3. Odpiszę z informacją czy mam możliwość i czas, aby zająć się Twoim dokumentem oraz podam wycenę. W przypadku kontaktu z realnego profilu przez facebooka za pracę do wartości 100zł możesz zapłacić dopiero po wykonaniu przeze mnie usługi (przy odbiorze).

4. W trakcie, gdy wyślesz mi plik, nie nanoś żadnych zmian na własną rękę w swoim pliku – może być problem aby później połączyć te dokumenty.

5. Zawsze potrzebuję informacji o uczelni, wydziale oraz Twoim imieniu i nazwisku. Jeśli tych danych nie ma w pliku pracy koniecznie mi je prześlij.

6. Po odesłaniu przeze mnie pliku zawsze przejrzyj go pod kątem ewentualnych braków/błędów. Postaram się poprawić wszystko, co nie podoba się Tobie lub Twojemu promotorowi.

7. Pamiętaj, że uczelnie zazwyczaj zabraniają zlecania pisania całych prac dyplomowych osobom trzecim. Pisanie ich części, opracowywanie wyników i korekty edytorskie są zazwyczaj w pełni akceptowane, a nawet zalecane. W przypadku zlecenia napisania całej pracy dyplomowej, powinna być ona potraktowana jako wzór.

Odpowiedzialność i odstąpienia

1. Zgłoszenie do poprawy/tworzenia/edycji dokumenty stanowi zawarcie umowy ogólnej pomiędzy osobą, która zgłasza się z plikiem/zleceniem do poprawy/utworzenia, zwanym dalej Zgłaszającym a Wykonawcą, którym jest Sebastian Chudziak, prowadzący działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 564-179-43-96, REGON 382539846. Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności – usług, co do których umawiają się strony w kontakcie prywatnym. Istnieje możliwość otrzymania faktury bez VAT za wykonaną usługę i/lub potwierdzenia otrzymania zapłaty.

2. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w trakcie, ani po zakończeniu czynności, gdyż stanowi ona pracę twórczą w formie usługowej. Istnieje możliwość złożenia reklamacji za niewłaściwie wykonaną pracę.

3. Twoje dane wykorzystywane są w celach: bezpośredniego świadczenia usługi, dalszego kontaktu po wykonaniu usługi, przechowywania (archiwizacji) plików i informacji o stanie wykonania usługi i płatnościach oraz w celu poprawy jakości świadczonych usług. Twoje pliki nie będą nigdy udostępniane ani wykorzystywane bez Twojej wyraźnej zgody.

4. W przypadku niedokonania płatności w terminie 30 dni od daty wykonania usługi, mimo wyraźnego zadeklarowania zgody na jej świadczenie, sprawa może zostać zgłoszona do właściwych organów ścigania. Ponadto w przypadku niedokonania płatności Zgłaszający zrzeka się praw autorskich co do dokumentu na rzecz Wykonawcy usługi.

5. Usługi pisania/tworzenia elementów po otrzymaniu płatności za ich wykonanie obejmują całkowite zrzeczenie się praw autorskich Wykonawcy na rzecz Zgłaszającego.

6. Pozostałe informacje prawne i finansowe oraz dotyczące odpowiedzialności i danych dostępne są w bezpośrednim kontakcie.

Płatności

Proszę o dokonywanie płatności na konto:

Alior Bank 78 2490 0005 0000 4004 4089 5938 (Początek numeru: siedemdziesiąt osiem — koniec numeru: trzydzieści osiem)

lub mBank 55 1140 2004 0000 3602 5023 4732 (Początek numeru: pięćdziesiąt pięć — koniec numeru: trzydzieści dwa)

lub BLIK na numer telefonu 660264502

lub Paypal: paypal.me/SebastianChudziak | kontakt[małpa]sebastianchudziak.pl

ZAWSZE ZWERYFIKUJ NUMERY/ADRESY DO PŁATNOŚCI W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE PRZEZ MESSENGERA, E-MAIL LUB SMS!