ZP MGR Semestr 4

Semestr 4

 

Administracja ochrony zdrowia

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Elementy zdrowia publicznego

FOLDER PRZEDMIOTU

 

 


Marketing usług medycznych

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Międzynarodowe problemy zdrowia

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Międzynarodowa sieć szkół promujących zdrowie

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Organizacja i zarządzanie w OZ

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Patologie społeczne w Unii Europejskiej

FOLDER PRZEDMIOTU