ZP MGR Semestr 3

Semestr 3

 

Bioetyczne problemy globalnej polityki zdrowotnej

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Ekonomia i finansowanie w ochronie zdrowia

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Elementy zdrowia publicznego

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Epidemiologia chorób cywilizacyjnych

// grupa epidemiologii //

 


Epidemiologia szczegółowa

// grupa epidemiologii //

 


Formy opieki zdrowotnej

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Organizacja ratownictwa medycznego

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Organizacja systemów ochrony zdrowia w Unii Europejskiej

// grupa epidemiologii //

 


Patologie społeczne w Unii Europejskiej

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Polityka zdrowotna i społeczna

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

FOLDER PRZEDMIOTU

 


Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

// grupa epidemiologii //

 


Zdrowie środowiskowe

FOLDER PRZEDMIOTU