(s2) Zarządzanie e-zdrowiem

Zdrowie Publiczne II’ (mgr) – Zarządzanie e-zdrowiem- semestr 2
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-02 / aktualne
Folder przedmiotu – FOLDER
Prowadzący: mgr Ewa Kawiak-Jawor
Informacje od Prowadzących: zaliczenie  formie projektu, notatki z zajęć tylko informacyjnie

/ brak konkretnych notatek