(s1) Międzynarodowe systemy opieki geriatrycznej

Zdrowie Publiczne II’ (mgr) – MSOG – semestr 1
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-06
Folder przedmiotu – FOLDER
Prowadzący: ćw. mgr Ewelina Firlej; wykłady: dr Mariola Janiszewska


Wszystkie materiały – ćwiczenia + wykłady