(s1-2) Prawo

Zdrowie Publiczne II’ (mgr) – Prawo – semestr 2
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-04 / uzupełnione
Folder przedmiotu – FOLDER

PRAWO DO EGZAMINU – PEŁNE OPRACOWANIE [2017-06-04]
Wykłady/ćwiczenia tekst (nie ma tego wiele) – całość 2017-05-25

Slajdy z wykładów w FOLDERZE przedmiotu

2017-05-24 – ćw.9

2017-05-10 – ćw.8 – odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych a farmaceutów

2017-04-26 –  ćw.7 – ustawa o zdrowiu publicznym

2017-03-29 –  ćw.6 – ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej… cd.

2017-03-22 – ćw.5 – ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

2017-03-15 – ćw.4

2017-03-14 – w.4 – urlopy

2017-03-08 – ćw.3 – urlopy wypoczynkowe

2017-03-07 – w.3 – czas pracy pracowników służby zdrowia

2017-03-01 – ćw.2

2017-02-28 – w.2

2017-02-21 – ćw.1 + w.1 – organizacyjne

KODEKS PRACY – [pdf 2016] / [online 2017]

 


Zdrowie Publiczne II’ (mgr) – Prawo – semestr 1
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-25
Folder przedmiotu – FOLDER – Tu aktualnie znajdują się wszystkie notatki i materiały

Plik zbiorczy – materiały/ustawy do eseju – do wydrukowania, są tu tylko zebrane materiały z notatek, nic nowego

[Materiały] Eutanazja – podstawy prawne w Polsce i na świecie (A. Pacian, J. Pacian i in.)