(s6-6) Organizacja i kierowanie w kulturze fizycznej

Organizacja i kierowanie w kulturze fizycznej
Prowadzący: prof.dr hab. Lech Jaczynowski
Ostatnia aktualizacja: 2016-06-12

Ważne linki:
Encyklopedia zarządzania

Informacje:
Na każdym wykładzie jest sprawdzana obecność


 

2016-03-10 – Wykład 1
LINK ONLINE

2016-03-24 – Wykład 2
LINK ONLINE

2016-04-07 – Wykład 3
LINK ONLINE

2016-04-14 – Wykład 4
LINK ONLINE

2016-04-28 – Wykład 5
LINK ONLINE

2016-05-12 – Wykład 6
LINK ONLINE

2016-06-09 – Wykład 7
LINK ONLINE – zagadnienia (streszczenie)

2016-06-16 – Zaliczenie
Możliwość zwolnienia z zaliczenia osób ze wszystkimi obecnościami i poprawnymi odpowiedziami na kartkach z oceną 4,5. Dla osób z brakami w obecnościach niższe oceny i/lub pisanie zaliczenia