(s4-4) Organizacja i prawo w oświacie

Organizacja i prawo w oświacie – semestr 4, od 2015 r.
Prowadzący: dr Małgorzata Skiert
Materiały uzupełnione

Ważne linki:

 

2015-06-09 – Kolokwium
1. tura zaliczenia: do nazwiska w połowie listy
2. tura zaliczenia (od 14:00) druga połowa listy
Kolokwium testowe.

2015-06-02 – Wykład 10 – Programy nauczania. Podręczniki szkolne
LINK ONLINE

2015-05-26 – Wykład 9 – Wynagrodzenia i inne świadczenia oraz uprawnienia nauczycieli
LINK ONLINE

2015-05-19 – Wykład 8 – Warunki pracy i wynagrodzenia w szkolnictwie
LINK ONLINE

2015-05-12 – Wykład 7 – Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
LINK ONLINE

2015-04-28 – Wykład 6 – Awans i rozwój zawodowy – nauczyciel stażysta
LINK ONLINE

2015-04-21 – Wykład 5 – Struktura organizacyjna szkoły. Organy kolegialne funkcjonujące w szkole.
LINK ONLINE + Zdjęcia

2015-04-14 – Wykład 4 – System zarządzania oświatą
LINK ONLINE + Zdjęcia

2015-03-31 – Wykład 3 – Struktura polskiego systemu szkolnictwa
LINK ONLINE + Zdjęcia

2015-03-24 – Wykład 2 – System oświaty w Polsce – struktura oraz podstawowe uregulowania prawne
LINK ONLINE + Zdjęcia

2015-03-17 – Wykład 1
LINK ONLINE + Zdjęcia