(s3-3) Biomechanika

Biomechanika – semestr 3, od 2014 r.
Prowadzący: Prof. Adam Czaplicki
Materiały uzupełnione

Ważne linki:
—> Pomoce do egzaminu
—> Praca zaliczeniowa – Instrukcja wykonania
—> Papier milimetrowy [druk] || Generator 1 || Generator 2

2014-10-01 – Wykład 1 (45 min.) – Wprowadzenie, kinematyka, dynamika
LINK ONLINE (folder)

2014-10-03 – CT 1 – Wprowadzenie
LINK ONLINE (folder)

2014-10-08 – Wykład 2 (45 min.) –
LINK ONLINE (folder)

2014-10-10 – CT 2 – Kinematyka, dynamika
LINK ONLINE (folder)

2014-10-15 – Wykład 3 (1,5 h.) – Mięśnie
LINK ONLINE (folder)

2014-10-17 – CT 3 – Wstęp do analizy biernego aparatu ruchu człowieka
LINK ONLINE (folder)

2014-10-24 – CT 4
LINK ONLINE (folder)

2014-10-29 – Wykład 4 (1,5 h.)
LINK ONLINE (folder)

2014-11-07 – CT 5
LINK ONLINE (folder)

2014-11-19 – Wykład 5 (1,5 h.)
LINK ONLINE (folder)

2014-11-21 – CT 6
LINK ONLINE (folder)

2014-11-28 – CT 7 – Praca zaliczeniowa
LINK ONLINE

2014-12-01 – CT 8 – Laboratoria – pomiary siły (1/2)
Brak notatek
2014-12-03 – Wykład 6 (1,5 h.) – Biomechaniczna analiza chodu. Chód patologiczny / Modelowanie
LINK ONLINE (folder)

2014-12-05 – CT 9 – Laboratoria – pomiary siły (2/2)
Brak notatek 2014-12-12 – CT 10 – Laboratoria – pomiary skoków, stabilności
Brak notatek

2014-12-17 – Wykład 7 (1,5 h.) – Drgania układów biomechanicznych
LINK ONLINE (folder)

2014-12-19 – CT 11 – Biomechaniczna analiza filmu
LINK ONLINE (folder)

2015-01-09 – CT 12 – Laboratoria
Brak notatek

2015-01-14 – Wykład 8 (1,5 h.) – Sterowanie ruchem, współczesna biomechanika
LINK ONLINE (folder)

2015-01-16 – CT 13 – Kolokwium
Zakres materiału: [ocena 3]: dźwignie, metody pośrednie, film
[ocena 5]: kinematyka, dynamika, metody pośrednie, film

2015-01-23 – CT 14 – Laboratoria, poprawa kolokwium
Brak notatek

2015-01-28 – Wykład 9 (45 min.) – Współczesna biomechanika cd.
LINK ONLINE (folder)

2015-01-30 – CT 15 – Poprawa kolokwium
Brak notatek