(s2-4) Metodyka WF

Metodyka WF – semestry 2-4, od 2014 r.
Prowadzący: mgr Magdalena Plandowska s2; mgr Dorota Różańska s3; dr Janusz Gałecki s4, wykłady, egzamin
Materiały uzupełnione

[Materiały uzupełniające]:
—> FOLDER ONLINE
—> Arkusz hospitacyjny (do drukowania)

2015-05-06 – CT 27 – Rozwój psychomotoryczny w klasach 4-6
LINK ONLINE

2015-05-20 – hospitacja lekcji
Klasa 6 szkoły podstawowej

2015-04-22 – na 8:45 – hospitacja lekcji w szkole nr 5 – prowadzenie lekcji przez wybrane osoby
Klasa 2 szkoły podstawowej

2015-04-15 – na 8:45 – hospitacja lekcji w szkole nr 5 (ul. Sidorska)
Klasa 2 szkoły podstawowej

2015-03-25 – CT 26 – Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
LINK ONLINE

2015-03-11 – CT 25 – brak tematu
LINK ONLINE

2015-03-06 – CT 24 (1. w semestrze 4.) – organizacyjne
Brak notatek

2015-01-22 – Wykład 26 – Zagadnienia na egzamin – ostatni wykład
LINK ONLINE

21.01.2015 – Kolokwium
Zakres materiału: CT 20-23
Przykłady pytań: co ma być na kolokwium…
Materiały pomocnicze: LINK ONLINE | Wytyczne do pisania konspektu

15.01.2015 – Wykład 25 – Efektywność i intensywność lekcji WF
LINK (folder)

14.01.2015 – CT 23 – Lekcja w trudnych warunkach
LINK ONLINE

08.01.2015 – Wykład 24 – Istota i rozumienie nowoczesności w wychowaniu fizycznym
LINK ONLINE + Zdjęcia (folder)

07.01.2015 – CT 22 – Ocenianie
LINK ONLINE

18.12.2014 – Wykład 23 – Hospitacja jako element kształcenia i doskonalenia kompetencyjnego
LINK ONLINE

11.12.2014 – Wykład 22 – SZS
LINK ONLINE + Zdjęcia (folder)

10.12.2014 – CT 21 – Efektywność i intensywność lekcji
LINK ONLINE

04.12.2014 – Wykład 21 – cd. poprzedniego / Zajęcia pozalekcyjne
LINK ONLINE

03.12.2014Kolokwium
Zakres materiału: CT 14-19
Materiały dodatkowe:
Przykłady pytań: Cele, ogniwa prakseologiczne, cechy/rodzaje planów itp.

27.11.2014 – Wykład 20 – Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków na lekcjach wychowania fizycznego
LINK ONLINE

26.11.2014 – CT 20 – Omawianie arkuszy hospitacyjnych
LINK ONLINE

20.11.2014 – Wykład 19
LINK ONLINE

17.11.2014 – Obowiązkowa hospitacja – 15:00, „Boogie Town”
Arkusz hospitacyjny (druk)

05.11.2014 – CT 19
LINK ONLINE

30.10.2014 – Wykład 18
LINK ONLINE

29.10.2014 – CT 18 – Konspekt
LINK ONLINE

23.10.2014 – Wykład 17 – Role zawodowe i społeczne współczesnego nauczyciela WF.
LINK ONLINE

22.10.2014 – CT 17 – Planowanie
LINK ONLINE

16.10.2014 – Wykład 16 – Personalizm
LINK ONLINE

15.10.2014 – CT 16 – brak tematu
LINK ONLINE

09.10.2014 – Wykład 15
LINK ONLINE

08.10.2014 – CT 15 – brak tematu
LINK ONLINE

02.10.2014 – Wykład 14 (1. w semestrze 3.)
LINK ONLINE

01.10.2014 – CT 14 (1. w semestrze 3.) – organizacyjne
LINK ONLINE

12.06.2014 – CT 13 – brak tematu
LINK ONLINE

10.06.2014 – Wykład 13 -Czynności nauczycielskie cd.
LINK ONLINE

05.06.2014 – CT 12 – brak notatek

03.06.2014 – Wykład 12 – W11 cd.; czynności nauczycielskie
LINK ONLINE

29.05.2014 – CT 11 – Formy podziału uczniów, formy prowadzenia zajęć, metody wychowawcze cd.
LINK ONLINE

27.05.2014 – Wykład 11 – brak tematu
LINK ONLINE

22.05.2014 – CT 10 – Metody wychowawcze cd.
LINK ONLINE

20.05.2014 – Wykład 10 – brak tematu
LINK ONLINE

15.05.2014 – CT 9 – Metody wychowawcze
LINK ONLINE
+ Prezentacja: Metody wychowawcze wpływu osobistego (dodatkowe)

13.05.2014 – Wykład 9 – brak tematu
LINK ONLINE

08.05.2014 – CT 8 – Operacjonalizacja celów wychowania fizycznego. Cele i zadania szczegółowe lekcji.
LINK ONLINE

06.05.2014 – Wykład 8 – brak tematu
LINK ONLINE

29.04.2014 – Wykład 7 – brak tematu
LINK ONLINE

24.04.2014 – CT 7 – brak tematu
LINK ONLINE

15.04.2014 – Wykład 6 – brak tematu
LINK ONLINE

10.04.2014 – CT 6 – brak tematu
LINK ONLINE

03.04.2014 – CT 5 – Rozmowa o dziecku w wieku 5-6 lat
LINK ONLINE

01.04.2014 – Wykład 5 – brak tematu
LINK ONLINE

27.03.2014 – CT 4 – brak tematu
LINK ONLINE

25.03.2014 – Wykład 4 – Warsztat pracy nauczyciela WF cd. || Proces wychowania fizycznego
LINK ONLINE

20.03.2014 – CT 3 – Lekcja WF
LINK ONLINE

18.03.2014 – Wykład 3 – Warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego
LINK ONLINE

13.03.2014 – CT 2 – brak tematu
LINK ONLINE

11.03.2014 – Wykład 2 – brak tematu
LINK ONLINE

06.03.2014 – CT 1 – Wprowadzenie, dyskusja
LINK ONLINE

04.03.2014 – Wykład 1 – Pojęcie, zakres i miejsce metodyki WF w procesie studiów.
LINK ONLINE