(s2-3) TiM siatkówki

Siatkówka – semestry 2-3, od 2014 r.
Prowadzący: dr Anna Bodasińska, mgr Marcin Śliwa
Materiały uzupełnione

Ważne linki: Pomoce do zaliczenia końcowego

2015-01-15 – Zaliczenie teoria/praktyka – Sygnały sędziowskie

2014-12-11 – Zaliczenie teoretyczne
Przykłady pytań: (brak)

[Ogólne]: Sygnały sędziowskie || Sygnały sędziowskie (2) || Sygnały sędziowskie (tekst)

2014-05-06Zaliczenie 1 z przepisów i zasad gry.
Materiały: Przepisy gry – LINK ONLINE || Oficjalna strona PZPS || Wikipedia
Pytania i odpowiedzi: LINK ONLINE (większość jest poprawna)
Przykłady pytań: 19 testowych pytań ABC + narysować boisko i podpisać linie, strefy, pola

[Ogólne]: Zdjęcia z gabloty, tematy zajęć i literatura