(s2-3) Pedagogika

Pedagogika – semestry 2-3, od 2014 r.
Prowadzący: dr Anna Bochenek
Materiały uzupełnione

Ważne linki:
Duże opracowanie (spoza AWF-BP)

Pytania z egzaminu 2015-02-03
1 grupa: idee pedagogiczne odrodzenia, niebezpieczeństwa samorządu szkolnego typy lekcji, metoda eksperymentu pedagogicznego
2 grupa: omów metodę biograficzna , poglądy
Jean-Jacques Rousseau , cele poznawania uczniów , budowa lekcji ćwiczeniowej
23.01.2015 – Kolokwium
Zakres materiału: CT 19-23
Przykłady pytań: jak zwykle
Pomoce naukowe: W jednym pliku

16.01.2015 – CT 23 – Zasady wychowania
LINK ONLINE

15.01.2015 – Wykład 25 – Najważniejsze zagadnienia do egzaminu
LINK ONLINE

09.01.2015 – CT 22 – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
LINK ONLINE

08.01.2015 – Wykład 24 – Niebezpieczeństwa zagrażające samorządowi szkolnemu
LINK ONLINE

19.12.2014 – CT 21 – Praca z uczniem zdolnym
LINK ONLINE

18.12.2014 – Wykład 23 – Środowiska
LINK ONLINE

12.12.2014 – CT 20 – Wychowawca klasy
LINK ONLINE

11.12.2014 – Wykład 22 – Rodzaje środowisk wychowawczych i ich właściwości
LINK ONLINE

05.12.2014 – CT 19 – Poznawanie uczniów
LINK ONLINE + dodatkowy

04.12.2014 – Wykład 21 – Przyczyny patologii społecznych
LINK ONLINE

28.11.2014Kolokwium 3
Zakres materiału: CT 14-18
Materiały dodatkowe: Powtórka z CT 14-18
Przykłady pytań: Dojrzałość szkolna, pojęcie, kryteria; style wychowania w rodzinie; postawy rodzicielskie; błędy nauczycieli; funkcje rodziny, funkcje wychowawcze rodziny; metody współpracy szkoły z rodziną itp.

27.11.2014 – Wykład 20 – Subkultury, sekty
LINK ONLINE

21.11.2014 – Brak zajęć – brak prowadzącej zajęcia
14.11.2014 – CT 18 – Szkoła
LINK ONLINE

07.11.2014 – CT 17 – Dojrzałość szkolna
LINK ONLINE + Dodatkowe

06.11.2014 – Wykład 19 – Zadania i obowiązki wychowawcy klasy
LINK ONLINE

30.10.2014 – Wykład 18 – Główne płaszczyzny pracy wychowawczej szkoły cd.
LINK ONLINE

24.10.2014 – CT 16 – Postawy rodzicielskie c.d.
LINK ONLINE

23.10.2014 – Wykład 17 – Płaszczyzny pracy wychowawczej szkoły
LINK ONLINE

17.10.2014 – CT 15 – Postawy rodzicielskie
LINK ONLINE

16.10.2014 – Wykład 16 – Poznawanie uczniów
LINK ONLINE

10.10.2014 – CT 14 – Rodzina, funkcje rodziny
LINK ONLINE

09.10.2014 – Wykład 15 – Kierunki strategii współczesnego wychowania
LINK ONLINE

[Ogólny]: Tematy w semestrze 3.

03.10.2014 – CT 13 (1. w semestrze 3.)
LINK ONLINE

02.10.2014 – Wykład 14 (1. w semestrze 3.) – Podsumowanie teorii nauczania
LINK ONLINE

13.06.2014Kolokwium 2
Zakres materiału: CT 9-12
Przykłady pytań: Opisz zasadę poglądowości, wymień metody oparte na słowie, opisz szkołę tradycyjną, opisz cele zawodowe

10.06.2014 – Wykład 13 – sprawdzenie obecności (tylko)

06.06.2014 – CT 12 – Metody nauczania
LINK ONLINE

03.06.2014 – Wykład 12 – poprawki z ćwiczeń

30.05.2014 – CT 11 – Zasady nauczania
LINK ONLINE

27.05.2014 – Wykład 11 – Lekcje cd; przygotowanie nauczyciela do lekcji.
LINK ONLINE

23.05.2014 – CT 10 – Cele edukacyjne, cele kształcenia
LINK ONLINE

20.05.2014 – Wykład 10 – Typy lekcji
LINK ONLINE

16.05.2014 – CT 9 – Dydaktyka, system dydaktyczny
LINK ONLINE

13.05.2014 – Wykład 9 – Analiza procesu wychowania cd.
LINK ONLINE

09.05.2014Kolokwium 1
Zakres materiału: CT 3-8
Materiały dodatkowe: Streszczenie CT 3-8
Przykłady pytań: Definicja/rodzaje wychowania; szkoła średniowieczna/rycerska; poglądy pedagogiczne Locke’a/Komeńskiego; idee pedagogiczne odrodzenia; funkcje pedagogiki

30.04.2014 – CT 8 – Locke, Rousseau, Pestalozzi
LINK ONLINE

29.04.2014 – Wykład 8 – Analiza procesu wychowania
LINK ONLINE

25.04.2014 – CT 7 – Wychowanie rycerskie cd., idee pedagogiczne, pedagodzy odrodzenia
LINK ONLINE

15.04.2014 – Wykład 7 – Metody badań pedagogicznych cd.
LINK ONLINE

11.04.2014 – CT 6 – Wychowanie w okresie średniowiecza; wychowanie mieszczańskie
LINK ONLINE

08.04.2014 – Wykład 6 – Metody badań pedagogicznych
LINK ONLINE

04.04.2014 – CT 5 – brak zajęć z powodu ćwiczeń ratowniczych w budynku; materiały wysłane przez prowadzącego:
LINK ONLINE

01.04.2014 – Wykład 5 – brak tematu
LINK ONLINE

28.03.2014 – CT 4 – Pojęcia związane z pedagogiką
LINK ONLINE

25.03.2014 – Wykład 4 – Dydaktyka ogólna – teoria nauczania
LINK ONLINE

21.03.2014 – CT 3 – Wprowadzenie do pedagogiki
LINK ONLINE

18.03.2014 – Wykład 3 – brak tematu
LINK ONLINE

14.03.2014 – CT 2 – Pojęcie wolontariatu
LINK ONLINE

11.03.2014 – Wykład 2 – brak tematu
LINK ONLINE

07.03.2014 – CT 1 -Wprowadzenie, zapoznanie z kryteriami nauczania
Brak notatek

04.03.2014 – Wykład 1 – Wprowadzenie
LINK ONLINE