(s1-4) TiM. pływania

Teoria i metodyka pływania – semestry 1-4, od 2013 r.
Prowadzący: mgr Wilhelm Gromisz

Ważne linki:

2015-06-08 – Zaliczenie teoretyczne – Nauczanie i ocena pływania
Przykłady pytań: Opisać 2 elementarne umiejętności pływackie, kontrolę do nich i ćwiczenia (zanurzanie głowy, leżenie na wodzie, elementarne ruchy lokomocyjne, poślizg, oddychanie pływackie, skoki do wody)

[Materiały]: Pusty konspekt z pływania | TEMATY PROWADZEŃ i materiały pomocnicze (folder)

Semestr 4:
Nauczanie pływania i prowadzenie zajęć

2015-01-20 – Zaliczenie teoretyczne – opisać styl pływania (żabka, delfin), inne informacje (jakie?)
Przykłady pytań:
Materiały: Teoria pływania

Semestr 3: Pływanie stylem klasycznym (żabka) + styl motylkowy (delfin)

2014-06-16 – Zaliczenie teoretyczne 2
Zakres materiału: Sędziowanie pływania, przepisy pływania kraulem i na grzbiecie
Materiały: Przepisy FINA
Przykłady pytań: poszukiwane

Semestr 2: Pływanie kraulem.

2014-01-09 – Zaliczenie teoretyczne 1
Materiały: Teoria pływania || Książka z metodyki
Przykłady pytań: Właściwości chemiczne/fizyczne wody, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego, co to jest pływalność, opór wody (tarcia, wirowy), różnica gęstości wody i przewodnictwa cieplnego z powietrzem
Semestr 1: Pływanie stylem grzbietowym.