(s1-2) Psychologia

Psychologia – semestry 1-2, od 2013 r.
Prowadzący: dr Anna Turosz s1; mgr Agnieszka Daniluk
Materiały uzupełnione

Ważne linki:
Opracowanie zagadnień do egzaminu
25.06.2014 11:00 aula – EGZAMIN
Zakres materiału: CT 4-21; W 1-14

11.06.2014 – (było) – Kolokwium 4
Zakres materiału: CT 15-20, W 10-14
Przykłady pytań: Z1, Z2

09.06.2014 – Wykład 14 – Zaburzenia jedzenia: anoreksja, bulimia, otyłość
LINK ONLINE

04.06.2014 – CT 21 – Plan pracy z dzieckiem z ADHD
LINK ONLINE

28.05.2014 – CT 20 – Adolescencja cd.; rozwój wg Piageta
LINK ONLINE

[Materiał]: Postawy rodzicielskie

26.05.2014 – Wykład 13 – Depresja
LINK ONLINE

21.05.2014 – CT 19 – Co będzie na egzaminie?
LINK ONLINE

14.05.2014 – CT 18 – Rozwój w okresie adolescencji
LINK ONLINE

12.05.2014 – Wykład 12 – ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
LINK ONLINE

07.05.2014 – CT 17 – Rozwój dziecka w wieku 3-6 lat
LINK ONLINE

28.04.2014 – Wykład 11 – Czynniki rozwoju człowieka
LINK ONLINE

23.04.2014 – CT 16 – Rozwój dziecka we wczesnym dzieciństwie cd.
LINK ONLINE

16.04.2014Kolokwium 3
Zakres materiału: CT 10-13 + wykłady 8-9
Przykłady pytań: Co to jest konformizm, stereotyp; błędy jakie popełniamy w ocenie innych osób; asertywne metody porozumień.

09.04.2014 – CT 15 – Rozwój dziecka we wczesnym dzieciństwie
LINK ONLINE

07.04.2014 – Wykład 10 – Psychologia rozwoju człowieka
LINK ONLINE

02.04.2014 – CT 14 – Wypełnianie testów kompetencji społecznych
[Brak notatek]

26.03.2014 – CT 13 – cd. poprzedniego; Style komunikowania się
LINK ONLINE

24.03.2014 – Wykład 9 – Konflikt i negocjacje
LINK ONLINE

19.03.2014 – CT 12 – brak tematu
LINK ONLINE

12.03.2014 – CT 11 – Pojęcia z psychologii społecznej
LINK ONLINE

10.03.2014 – Wykład 8 – Komunikacja społeczna
LINK ONLINE

05.03.2014 – CT 10 – Wprowadzenie
LINK ONLINE

Semestr 1.:
17.01.2014 – Wykład 7 – Stres
LINK ONLINE

17.01.2014Kolokwium 2
Zakres materiału: Uczenie się (wykład lub książka Zimbardo „Psychologia i życie”), kara, nagroda, konsekwencje; inteligencja; myślenie jako rozwiązywanie problemów; myślenie twórcze; temperament wg Pawłowa, reaktywność
Przykłady pytań: LINK || cechy temperamentu; opisać styl poznawczy i wymienić rodzaje; co to jest myślenie twórcze

[Materiały]: Informacje w skrócie („z internetu”) – LINK

10.01.2014 – CT 9 – Wypełnianie kwestionariuszy testujących (brak materiałów do nauki)

20.12.2013 – Wykład 6 – Temperament cd., styl poznawczy.
LINK ONLINE

20.12.2013 – CT 8 – Podczas zajęć należało wypisać wszystkie swoje życiowe sukcesy, umiejętności, osiągnięcia oraz przedstawić je. Pozwalało to ustalić pozytywną, główną cechę każdej osoby np. pomysłowy, wytrwały, cierpliwy, sprytny, rozsądny, samodzielny.

13.12.2013 – Wykład 5 – Uczenie się, kara, konsekwencja, temperament.
LINK ONLINE

13.12.2013 – CT 7 – Reaktywność
LINK ONLINE

06.12.2013 – brak zajęć (prowadzącego)

29.11.2013 – brak zajęć (prowadzącego)

22.11.2013 – Wykład 4 – Inteligencja
LINK ONLINE

22.11.2013 – CT 6 – Wprowadzenie pojęć: myślenia, problemu, inteligencji; wypełnianie kwestionariuszy badających inteligencję emocjonalną.
Na następne zajęcia zapoznać się z: Regulacyjna teoria temperamentu – Jan Strelau
Gracz Jacek, Sankowski Tadeusz, Psychologia aktywności sportowej (odnośnie aktywności sportowej)

[Materiały]: Odpowiedź na pracę zadaną 15.11.2013 (myślenie, problem)
LINK ONLINE

[Informacja]: Na następne CT z psychologii należy przygotować:
LINK

15.11.2013Kolokwium 1 (było)
Zakres materiału: CT 1-5, wykłady 1-3 + ankieta tematyczna.

Przykłady pytań:

Rodzaje kierunków psychologii jako nauki + opisanie jednego z nich; wymienić procesy poznawcze + opisz jeden z nich (jak najwięcej informacji); definicje np. „psychologia”, „psychologia specjalistyczna/ogólna/kliniczna/sportu itp”, „pamięć”, „percepcja”; opisać grę/zabawę, dzięki której można poznać imiona w grupie, oraz drugą, dzięki której można łatwiej poznać zainteresowania ludzi; zasady zachowania się z savoir vivre’u (lub dowolne inne zagadnienia z SV).

08.11.2013 – Wykład 3 – Pamięć, wyobraźnia
LINK ONLINE

08.11.2013 – CT 5 – Ankiety
LINK ONLINE

25.10.2013 – CT 4 – Schemat postępowania badawczego; obserwacja
LINK ONLINE

18.10.2013– Wykład 2 – Procesy poznawcze (percepcja); omówienie kierunków rozwoju psychologii
LINK ONLINE

18.10.2013 – CT 3 – Savoir Vivre
Wikipedia: Savoir Vivre

[Materiały]: Informacje o: obserwacja, wywiad
LINK ONLINE
+ Metody badań społecznych (wikipedia)

11.10.2013 – CT 2 – Kontynuacja zabaw zapoznawczych.
(Brak notatek)

04.10.2013 – Wykład 1 – Psychologia – podstawowe informacje
LINK ONLINE
Materiały dodatkowe – nieobowiązkowe: LINK + LINK

04.10.2013 – CT 1 – Wprowadzenie
LINK ONLINE