(s1-1) Historia kultury fizycznej

Historia Kultury Fizycznej – semestr 1, od 2013 r.
Prowadzący: dr Zofia Cicirko
Materiały uzupełnione

Ważne linki: brak


2014-02-04 – 11:30 aula – EGZAMIN
informacje + informacje o poprawkach

2014-01-20 – Wyniki Kolokwium (zdjęcia z gabloty)
LINK (zdjęcia)

Kolokwium 1:
2014-01-09 – pierwsza połowa grupy
2014-01-16 – druga połowa grupy

Zakres materiału: Ateny, Sparta, Rzym, Igrzyska Olimpijskie (starożytne), ćwiczenia: odrodzenie w Polsce, oświecenie na zachodzie Europy i w Polsce, druga połowa XIX i początki XX w. (WF pod zaborami, zakłady), początki sportu polskiego (TG Sokół, stowarzyszenia), Pierre De Coubertin, symbole IO
Przykłady pytań: Różne formy: jedno pytanie dotyczące osoby, drugie dotyczące wydarzenia; np. Stowarzyszenia sportowe, Igrzyska, Gimnazjum wołyńskie, Pierre De Coubertin || Lub forma rozprawki na wybrany temat (np. kultura fizyczna w starożytności i odniesienie do KF w czasach nowożytnych)

Zaliczenia wykładów TYLKO dla osób z nieobecnościami:
2014-01-15
– tylko dla osób z 3 lub 4 nieobecnościami
2014-01-08 – tylko dla osób z 1 lub 2 nieobecnościami

2013-12-19 CT 11. Zajęcia świąteczne 🙂 || Igrzyska Olimpijskie
LINK ONLINE

2013-12-18 Wykład 11. Zagadnienia Olimpijskie.
LINK ONLINE

2013-12-12 CT 10. Wychowanie fizyczne w Polsce w drugiej połowie XIX i początkach XXw. – kontynuacja.
LINK ONLINE

2013-12-11 Wykład 10. Pierre De Coubertin. Ważne zagadnienia Ruchu Olimpijskiego.
LINK ONLINE

2013-12-05 CT 9. Wychowanie fizyczne w II. połowie XIX i I. połowie XX w.
LINK ONLINE

2013-12-04 Wykład 9. Początki sportu polskiego.
LINK ONLINE

2013-11-28 CT 8. Czynniki warunkujące rozwój wychowania fizycznego w XIX w. w Europie.
LINK ONLINE

2013-11-27 Wykład 8. Czynniki warunkujące rozwój wychowania fizycznego w XIXw. w Europie.
LINK ONLINE

2013-11-21 CT 7. Komisja Edukacji Narodowej.
LINK ONLINE

2013-11-20 Wykład 7. Systemy gimnastyczne – Turnerstwo niemieckie.
LINK ONLINE

2013-11-14 CT 6. Wychowanie fizyczne w Polsce w XVIII i początkach XIX w.
LINK ONLINE

2013-11-13 Wykład 6. Kultura fizyczna w okresie oświecenia na zachodzie Europy.
LINK ONLINE

2013-11-07 CT 5. Problematyka kultury fizycznej w okresie odrodzenia cd.
LINK ONLINE CT 4+5

2013-10-30 Wykład 5. Poglądy na wychowanie fizyczne w dobie odrodzenia na zachodzie Europy.
LINK ONLINE

2013-10-24 CT 4. Problematyka kultury fizycznej w okresie odrodzenia.
LINK ONLINE CT 4+5

2013-10-23 Wykład 4. Kultura fizyczna w średniowieczu.
LINK ONLINE

2013-10-17 CT 3. Wychowanie fizyczne i sport w starożytności cd.
LINK ONLINE CT 2+3

2013-10-16 Wykład 3. Wychowanie fizyczne ludów starożytnych cd.
LINK ONLINE Wykład 2+3

2013-10-10 CT 2. Wychowanie fizyczne i sport w starożytności.
LINK ONLINE CT 2+3

2013-10-09 Wykład 2. Wychowanie fizyczne ludów starożytnych
LINK ONLINE Wykład 2+3

2013-10-03 CT 1. Wprowadzenie
-brak notatek-

2013-10-02 Wykład 1. Wprowadzenie, informacje podstawowe.
LINK ONLINE