(info) Praca licencjacka

Praca dyplomowa licencjacka w AWF Biała Podlaska – informacje podstawowe
Aktualne na rok: 2016

Regulamin z załącznikami: LINK (znajduje się na stronie AWF w sekcji dokumenty)
Pracę z dokumentami składa się do 1 lipca (I termin, obrona w dniach 6-20 lipca), lub do 5 września (II termin, obrona w dniach 8-16 września) – info


Plik z pracą dyplomową poprawnie sformatowaną – LINK

Pisanie pracy:

Linki prowadzą do grafik. Zalecam używanie dodatku Imagus (firefox, chrome)

 

Zasady formatowania tekstu:

 1. Czcionka: Times New Roman.
 2. Rozmiar czcionki:
  1. tekst podstawowy 12 pkt.
  2. tytuły rozdziałów pogrubiona czcionka 14 pkt.
  3. tytuły podrozdziałów pogrubiona czcionka 12 pkt.
  4. opisy rysunków, tabel, wykazy, podpisy 11 pkt.
  5. przypisy, nagłówki i stopki 10 pkt.
 3. Odstępy miedzy wierszami 1,5 wiersza
 4. Marginesy 2,5 cm, dodatkowo  na oprawę 1 cm
 5. Tekst pracy wyjustowany
 6. Numeracja stron: wyrównanie do prawej, w stopce / wyrównanie stron do zewnętrznej
 7. Oświadczenia autora pracy oraz oświadczenie promotora druga strona pracy (w jednym egzemplarzu do archiwum, po stronie tytułowej, drukować oddzielnie, NIE zamieszczać w elektronicznej wersji pracy)
 8. Pozostałe wytyczne edytorskie ustalają zakłady

Strona tytułowa: LINK – można śmiało pogrubić/powiększyć swoje imię i nazwisko oraz tytuł pracy. Na stronie tytułowej musi się znaleźć temat pracy po angielsku. Poproś o pomoc promotora (lub Ciocię S. 😉 ) jeśli masz z tym problem.

 

Dokumentacja:

Do katedry wydziału, w którym piszemy pracę wymagane jest dostarczenie:

 • TRZECH kopii pracy dyplomowej, w tym 2 do obiegu (drukować w kolorze) oraz jednej do archiwum (drukować czarno-białe). Wszystkie 3 egzemplarze w oprawie miękkiej (dostępne u Dziadka). W egzemplarzu do archiwum po stronie tytułowej przed spisem treści wstawiamy wypełnione oświadczenie (zał. 11)
 • Płyty CD z nagraną pracą (identyczną jak ta wydrukowana), plik podpisany dowolnie (np. imię i nazwisko), nazwa płyty podpisana najlepiej numerem albumu, płyta trwale podpisana markerem (imię, nazwisko, kierunek, wydział, rodzaj pracy (praca dyplomowa licencjacka)
 • karty pracy dyplomowej (jest już w katerze wydziału)
 • karty obiegowej (bierzemy z dziekanatu)
 • 4 fotografii w formacie 45×65 mm (inne niż do dowodu)
 • dowodu wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (wpłacamy w kasie uczelni, 60 zł)
 • udokumentowanych  informacji  o  osiągnięciach  i  pełnionych  funkcjach  przez studenta (zał. 7)
 • oświadczenia  studenta  o  wyrażeniu  lub  nie  wyrażeniu  zgody  na  udział w badaniach losów zawodowych absolwenta (zał. 8)
 • oświadczenia autora pracy w sprawie procedury antyplagiatowej (zał. 12)

 

Dodatkowo zalecam złożenie wniosku o odpis w języku angielskim. Będzie to „dobry papier” uznawany wszędzie za granicą. Do tego trzeba złożyć w dziekanacie:

 • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy (zał. 9)
 • wniosek o wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski (zał. 10)
 • 1 fotografię w formacie 45×65 mm
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym (w kasie uczelni, 40 zł)

NIE ODPOWIADAM ZA EWENTUALNE BŁĘDNIE PODANE INFORMACJE