Turystyka i rekreacja 2012-2015

Studia stacjonarne, 2012-2015. AWF Biała Podlaska. Notatki nie obejmują 100% przerobionego materiału, nie są też posegregowane na poszczególne daty; w większości jednak można znaleźć spisy, podsumowania i materiały dodatkowe, z których korzystanie z pewnością ułatwi pracę.

Link prowadzą do folderów z różnymi materiałami. Część z nich może być przydatna także na innych kierunkach studiów. Część notatek i materiałów może się powtarzać.

Jeśli znalazłeś tu swoją pracę, do której masz prawa autorskie i nie zgadzasz się na jej użycie, zgłoś to używając formularza kontaktowego.